„Легендата за черния овен” разказва, че и в България могат да се правят качествени реклами
„Легендата за черния овен” разказва, че и в България могат да се правят качествени реклами

ПРОЛЕТ ПУКНА, ние - не, се пееше в една популярна песен. Хванахме се за зелено в буквалния и финансово преносния смисъл на думите. Въпреки постоянно връхлитащите ни вълни на икономически, екологични, земетръсно-радиационни и военнополитически кризи чувството, че сме стигнали и вече оттласнали от дъното, е повсеместно, макар и не така широко огласявано. Полека и плахо големите играчи на рекламния пазар в България започнаха да отпускат затегнатата до пълно задушаване примка на рекламните бюджети. След един доста дълго проточил се период, в който се търсеха гениални идеи, които да заменят или поне да съкратят до минимум рекламните инвестиции, сега отново откриваме златната пропорция за успешна маркетингова комуникация: добри идеи + прилични бюджети за производство + оптимални, съобразени с аудиторията бюджети за излъчване. Плюсовете във всеки един от тези три компонента може да компенсира неудачите в останалите, но само донякъде. Една добра идея може да постигне успех в потребителските нагласи и при по-скромен бюджет, но и най-гениалната ще си остане само в главите на авторите и на бюрата на рекламодателите, ако осъществяването є не е подкрепено с подобаващи финансови средства.