ЗБИГНИЕВ ВАЛКИЕВИЧ
ЗБИГНИЕВ ВАЛКИЕВИЧ

- Господин Валкиевич, как един топмениджър усеща, че пред него стои талантлив човек?
- Талантът винаги ме е вдъхновявал. Вярвам, че всеки човек носи в себе си някакъв талант, но е много важно да успее и да го развие, както и да съхрани вярата в собствените си умения и

силата да се бори за това,
което иска да постигне. В своята работа ежедневно се срещам с различни хора, които независимо от дейността, която упражняват, носят в себе си неподозирани способности, и е от особено значение да намерят възможност да ги развият. Талантът е наистина важно качество за всеки, който иска да реализира себе си в дадена област, но трудолюбието и отдадеността са другите качествата, които помагат на талантливите хора да разгърнат напълно потенциала си и да постигнат целите си.

- Какви са начините, с които големите корпорации стимулират развитието на младите хора? Само финансови ли са - чрез стипендии и стажове, или има и други форми?
- Като компания, която е ангажирана с редица обществено значими инициативи, "Нестле" винаги е насърчавала младите и талантливи хора да бъдат креативни, да споделят идеите си и да развиват своя потенциал.