Етническо самоизяждане

Преди няколко години при мен дойде една концептуална артистка и заяви, че има жесток постмодернистичен проект и желае да ми го представи. Пък аз да реша дали да го популяризирам в медиите. Смятала един месец да ходи навсякъде с тениска, на която да пише "Шефът ми е турчин". И млъкна. А какъв ти е проектът? - попитах аз след дългата неловка пауза. Ами точно това бил проектът, че ще ходи с тениска с този надпис. Аз нищо не разбирах. Попитах я дали шефът є е турчин. Тя отговори утвърдително. Аз започнах още повече да недоумявам. Накрая ми обясни, че било скандално. Все едно в Америка шефът ти да е негър. Точно по това време шефът на брат ми, който работеше за американска фирма, наистина беше негър. И реших да видя дали пък той не вижда някакъв скандален смисъл. Обадих се да му разкажа за проекта, а той ми каза да не го занимавам с глупости и ми затвори телефона.