Нашият нов морал, с извинение

За човек с разцепен точно на две живот като мен - по една половина преди и след 1989 г. - е много ясна и дори болезнена смяната на ценностите през последните две десетилетия. Наложиха се много нови положителни, които ми липсваха преди - свобода на изразяване и придвижване, лична инициатива. Но някои стари, общочовешки и независещи от идеологията, с доказани ползи, бяха потъпкани в масовото съзнание и превърнати в посмешище. В никакъв случай не смятам, че комсомолската жертвоготовност и аскетизмът, на които ни учеха преди, са по-добри от преклонението пред консуматорството, разточителството и удоволствията, с което сега живеем. И двете са еднакво лоши. Но най-много ме натъжава извършеният през последните двайсет години геноцид срещу интелекта, професионализма и таланта и провъзгласяването на опортюнизма от андрешковски тип за официална доктрина на успеха.
Това стана главно през сензационните медии и масовата култура, превърнали се в основни проводници на примери за подражание. Те формират вкусовете, те довеждат политиците в домовете на хората, те създават новите знаменитости, те променят езика на нацията и отношението є към добро и зло.