Господарят на рафта

Сигурно и вие сте от хората, които харесват магазини с добре подредени регали. Знаете къде се намира стоката, която търсите, пазарувате бързо и с удоволствие. Хората, които се грижат за това къде и по какъв начин да бъдат излагани продуктите в търговската мрежа, се наричат мърчандайзери. Почти всички компании в сферата на бързооборотните стоки разполагат с такива специалисти. Мърчандайзингът, ако е професионално приложен, може да увеличи с 30% оборота на даден продукт.
Както във всяка друга дейност от маркетинга и при мърчандайзинга стои въпросът за ефективността. Кое е по-работещото решение - дали компаниите да поддържат вътрешно звено, или да аутсорснат процеса. "В период на криза и спад на продажбите оптимизирането на разходите е от изключително значение. Затова и прехвърлянето на дейността към външен изпълнител е едно работещо решение. По този начин компаниите спестяват от работни заплати и осигуровки, от социални придобивки, елиминират рисковете в случаите на напускане, болнични и др.", казва Лили Виденова, мърчандайзинг мениджър в рекламна агенция А-Team.