АЛЕКСАНДЪР ГАГОВ
АЛЕКСАНДЪР ГАГОВ

АЛЕКСАНДЪР ГАГОВ, МЕДИЯ ДИРЕКТОР
НА MEDIA PLANNING GROUP

Правете задълбочен анализ на пазара
Да се изготви медийна стратегия и да се определи комуникационен микс на продукт или услуга само на базата на зададен бюджет и продуктова категория е некоректно. Задължително трябва да има информация за позиционирането на марката, маркетинговите и комуникационните цели, целевата аудитория и т.н. След това трябва да се направи задълбочен анализ на пазара, конкурентите и целевите групи. Едва тогава може да се изготвят медийната стратегия и разпределението на бюджета. В противен случай може да се вземат много грешни и неадекватни решения.
За целите на това упражнение може да допуснем някои допълнителни параметри, за да направим каквито и да е предложения:
- Да приемем, че туристическата компания е специализирана в пътувания до Хималаите, таргет аудиторията е 25-45-годишни, с високи доходи, активни, обичат екстремните изживявания. Бюджетът е твърде малък и затова трябва да таргетираме не само по демографски критерии, но и по интереси.