Скрити зад вестника
Скрити зад вестника

Кой кой е в българските печатни медии? Кои са физическите и юридическите лица, които издават вестниците и списанията? На тези два въпроса трябваше да отговори изменението към Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП). Информацията, идентифицираща действителния собственик, се изисква по чл. 7а, ал. 3 (ДВ, бр. 87, 2010 г.), който гласи: "Издателят в 7-дневен срок от отпечатване на първия брой на печатното произведение за всяка календарна година е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация по образец, одобрен от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик".
Каква е картината за 2011 г.? 105 са издателите, които са подали декларация в Министерството на културата (кои са те може да видите на http://mc.government.bg). Първи по реда на подаване е издателство "Санома Блясък България" АД, с действителни собственици Красимир Друмев и Димитър Друмев. Още на 22.12.2010 г., когато излизат първите броеве за 2011 г. на списанията Elle, Cosmopolitan България и "Моето дете".