Sci-Terch

Арабският орикс се завърна
от небитието

Установен научен факт е, че човешката дейност в момента причинява най-мащабното изчезване на биологични видове след изчезването на динозаврите. Това е шестото масово измиране в историята на планетата, като този път причината не е природен катаклизъм, а продължаващата експанзия на човечеството. Основните причини за тревожната тенденция са промените в глобалния климат, както и непрестанният растеж на човешкото население на Земята (близо 7 млрд. в момента), което води до унищожаване на жизнената среда на хиляди растителни и животински видове. На този мрачен фон наскоро дойде една много обнадеждаваща новина. В актуалната версия на международния "червен списък" на застрашените от изчезване видове статусът на арабския орикс е променен от "застрашен" в по-благоприятната категория "уязвим". Значението на това "повишаване" е във факта, че само преди две десетилетия този вид антилопа бе напълно изчезнала в природата. Някога арабският орикс е бил един от най-разпространените видове в Близкия изток.