След 90 години неуморен труд днес всичко е ясно

През 1921 г. група учени от Университета в Чикаго решават да възстановят асирийския писмен език. Не вярвам, че са разбирали тежестта на това начинание, когато са започнали. Може да го наречете наивно начинание, но аз му казвам посвещаване. Тяхното решение е било да декодират надписите върху плочка с клинообразно писмо отпреди 4500 години, намерена от археолози в Месопотамия. Земите, които днес наричаме Ирак, са люлката на високата култура. Там се раждат създателите на модерния свят. Хората от Месопотамия са ни завещали колелото, идеята за градовете, как да мерим времето и най-важното - писмения език.
След 90 години неуморен труд на няколко поколения учени от Университета в Чикаго днес те са готови. Разчели са всички известни глинени плочки и надписи от онова време. Превърнали са милиони страници бележки в напечатан речник от 21 тома, които съдържат повече от 10 хил. страници.
И така, какво научаваме? Какво разкриват пред нас тези писма?