КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА И НИКОЛАЙ БОЙКОВ
КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА И НИКОЛАЙ БОЙКОВ

- В рамките на година All Channels | Interaction прави второ проучване на потребителските нагласи в интернет под шапката E-Consumers Report. Какви промени отчитате?
Николай Бойков: E-Consumers Report беше представен за първи път от All Channels | Interaction и нашите партньори от "Ноема" през ноември 2010 г. Първото издание се базираше на извадка от над 3600 българи и представи едно ново сегментиране на онлайн потребителите. Основните параметри за класифицирането бяха поведението, начинът на вземане на решения и отвореността към света. Вярваме, че поведението на онлайн потребителите се обуславя от множество други фактори извън пол и възраст.
Камелия Павлова: За разлика от първото издание, в което разглеждахме и активните, и неактивните онлайн потребители, във втората част се концентрираме само върху българите, които са онлайн. Идентифицирахме няколко съществени промени в нагласите и поведението, които са обособени в новия анализ. Първата е свързана с онлайн пазаруването, което бележи значителен ръст. Една от основните причини за тази тенденция в България е изключително динамичното рaзвитие на сайтовете за колективно пазаруване.