Мога и сама

Напоследък става все по-модерно да се говори за квоти, насърчаващи жените да се развиват професионално и да заемат все по-високи постове в държавното управление и бизнеса. На някои това може да им се струва феминистичен успех и постилане на червено килимче пред еманципацията на половете, но на мен ми е обидно.
Нека първо да разгледаме някои цифри. По информация на Центъра за изследвания и политики при жените, представени в българската преса, към края на миналата година нещата стоят така:
- 2/3 от жените у нас са на минимална или близка до нея заплата;
- 80% от квалифицираните кадри са мъже, макар броят на дипломите у двата пола да е приблизително равен;
- Мъжете получават от 60% до 105% повече пари в различните отрасли на частния бизнес, 12% повече в държавната администрация и 28% повече в здравеопазването;
- Само 30% от ръководните постове у нас са заети от жени, най-често те са помощен персонал или в услугите;
- Три пъти повече са жените, които търсят работа.