Хубен Черкелов
Хубен Черкелов

- Господин Черкелов, как и защо решихте да използвате образи от монети и банкноти във вашите картини? Кои са най-интересните измежду тях?
- За мен изображенията, намерили място върху банкноти или монети, притежават особена притегателна сила. Тя им е дадена от обществото, което се е съгласило, че банкнотата струва повече от нейната истинска стойност. Също така, когато е в обращение, това е една форма на комуникация между хората. Едни от най-известните произведения на изкуството са намерили място върху парите. Въобще харесвам изображения, които говорят за архетипа на една нация, казват нещо специфично.

- Кой образ, изобразен върху българска монета или банкнота, ви е най-интересен?
- Мога да кажа, че Мадарският конник е един от любимите ми сюжети. Фактът, че оригиналът е релеф, е от особено значение.

- Дизайнерите твърдят, че висша мода може да се прави само в Ню Йорк, Милано, Париж. Важи ли това и за съвременното изкуство? Може ли един художник от България да бъде забелязан, ако живее и твори в София?
- Да, съгласен съм, винаги е имало центрове на изкуството, които са привличали художници от различни националности, и това е факт, който няма как да се подмине.