Рибовъдна ферма на тунизийското крайбрежие
Рибовъдна ферма на тунизийското крайбрежие

В основата на съвременната човешка цивилизация стоят не технологиите, а храната. Всичко, което днес влагаме в думата "цивилизация", започва едва след като хората откриват земеделието. Това важи с пълна сила дори в днешните времена, в които смартфоните, социалните мрежи и мобилните комуникации са смятани за върха на нашия прогрес. Една от неофициалните максими, с които се съобразява легендарната британска служба MИ5, е, че цивилизованият свят се намира на четири пропуснати хранения от пълната анархия. Иначе казано, цялото цивилизовано, добре облечено и говорещо по лъскавите си смартфони гражданство ще се превърне с озверяла неконтролируема тълпа само два дни след като някое природно или човешко бедствие наруши редовните доставки на храна. Като потвърждение на тази максима от 2008 г. насам светът стана свидетел на нещо забравено от десетилетия. В много страни от развиващия се свят избухнаха бунтове, предизвикани от високите цени на основните храни. Причините за това са разнообразни и включват пазарни спекулации, засушавания във важни земеделски региони и отделянето на големи количества годни храни за производството на биогорива.