Държавните училища в богатите райони, в които оценките на имотите са по-високи, получават по-добро финансиране в сравнение с по-евтините райони
Държавните училища в богатите райони, в които оценките на имотите са по-високи, получават по-добро финансиране в сравнение с по-евтините райони

Господин и госпожа Джонсън имат две дъщери - Джанет и Лейси. Джанет е на 15 години и тъкмо е завършила прогимназия и кандидатства в гимназия след 8. клас. Тя е отлична ученичка и родителите є с неохота биха я изпратили в местното държавно училище. Вместо това тя кандидатства в частно католическо училище, защото семейството є вярва, че там ще получи по-добро образование. Училището има много високи изисквания и приема само 20% от кандидатстващите. Предпочитат се мотивирани ученици с отличен успех и добро поведение. Това гарантира, че в часовете няма да има никакъв проблем с дисциплината.
Таксата е 15 хил. долара на година, но родителите є ползват 5% отстъпка заради активното си участие в живота на местната католическа църква. Освен основните предмети като математика, английски, природни и социални науки училището предлага и избираеми предмети като изкуства, езици, програмиране и най-важното - курсове за напреднали, в които се изучават предмети на ниво колеж.