Николай Тинков
Николай Тинков

Господин Тинков, с какво проектът Keep Walking е различен от всичко, което Johnnie Walker ни е предлагал до момента?
- Като марка - символ на успеха, Johnnie Walker се развива едновременно, а дори и по-бързо от промените в съвременните схващания за успех. Затова в проекта Keep Walking използваме иновативен подход, за да реализираме смело маркетингово решение и да наложим новия смисъл на успеха в съвременното общество. Досега сме вдъхновявали хората, представяйки прогреса на отделни личности. Сега фокусът е върху обединените усилия на цялото общество за един по-добър свят. Чрез проекта Keep Walking се надяваме да вдъхновим хората с новаторски идеи, които биха могли да допринесат за едно по-прогресивно общество.

- Защо смятате, че успехът е придобил ново значение?
- През месец юли беше направено проучване в 11 държави, сред които и България, което показа ясна тенденция в промяната на ценностите на хората и тяхното възприятие за успех. Ако преди успехът се е измервал единствено с материалното богатство, сега дефиницията му е различна.