Ако можеше всеки да има багер

Моля, представете си за миг, че изведнъж всички хора получат багери. Наистина. Машините са безплатни и може да бъдат притежавани от всеки, който поиска. Ще има много дупки в земята.
Някой може би ще каже, че само защото всеки би могъл да получи багер, това не означава задължително, че автоматично ще получи знанието и умението да го управлява. Но тогава ще чуем колективния звук от клаксоните на багерите. Всеки има право да изкопае своя дупка, нали? Или смятате, че багерите трябва да бъдат привилегия за самоопределил се елит? Никой не би искал да поеме риска да изглежда като сноб на багерите или човек, който вярва, че е по-добър от останалите.
Впрочем това е последният дебат за социалните мрежи. Имаме ги не заради някоя красива демократична мисъл или идея, а защото се е случило да е технически възможно. Все още не оформяме идеите си с темпото, с което технологиите се развиват.