Социалните мрежи като кризисен фактор

Абсурда, до който води свободата без граници, най-добре илюстрират стените в нашите градове, надраскани от графити. В принципа си графитерството е акт на съпротива срещу властта на възрастните, в който младежът се прославя благодарение на смелото прекрачване на законите и приличието. У нас обаче никой не чисти драсканиците по стените (освен когато става дума за прекрасна художествена акция като "В крак с времето" върху Паметника на Съветската армия). Едни надписи се наслагват върху други надписи, един писач задрасква написаното от предишния. И в последна сметка графитите се сливат в една обща, равна мръсотия.
Още по-лоша е ситуацията с нашия интернет, оставен да се развива на принципа на джунглата. Всякаква информация може да намерите там, само да се вгледате с лупата на "Гугъл". Написвам например "Българите са извънземни" и веднага излизат няколко хиляди хита, първият от които носи гордото заглавие "България на три планети". По дефиниция няма институционална форма на контрол, защото интернет е пространство на приватизираната реч.