Ако страните с бюджетни проблеми не покажат способност да ги решат, политическата воля в подкрепа на еврото може да се изпари. Дори вторият 100-милиарден спасителен пакет за Гърция срещна съпротива, а ситуацията ще се нажежи, ако Португалия се нуждае от втори пакет или ако Испания и Италия тръгнат по същия път.
Дори в такава ситуация не всичко е изгубено, остава възможността за контролирано разделяне на Еврозоната на две. Още от началото на кризата има идеи за разделяне на Еврозоната на северно и южно евро (а също и отпреди това - още от началото на 90-те години. Сред привържениците тогава е и сегашният финансов министър на Германия Волфганг Шойбле). Проф. Николай Неновски писа по темата през март 2010 г., предлагайки разделяне на икономически силните и слабите страни в две евровалути. При едно посещение на немския премиер Ангела Меркел в Чехия в края на 2010 г. чешкият премиер е споделил, че страната му би се присъединила към едно евентуално северно евро (чехите нямат желание да се присъединят към сегашното евро и дори наскоро поискаха да отпадне задължението им за членство в Еврозоната).