Пълно разпадане на еврото

Макар да изглежда далечен и малко вероятен сценарий, разпадането на Еврозоната въобще не е невъзможно. Много американски икономисти открай време предричат подобно развитие, а вече дори в Европа това не е немислимо. В крайна сметка, ако в някакъв момент политическата воля за реформи и запазване на общата валута изчезне, разпадането на еврото ще стане основен сценарий.
Някои твърдяха, че еврото ще започне да се разпада чрез излизане на по-слабите страни от него. Идеята беше, че ако Гърция, Португалия, Ирландия, Испания, Италия и други страни започнат постепенно да излизат от Еврозоната, това ще съсипе целия европроект и той ще се разпадне. Предполага се, че като напуснат Еврозоната, тези страни ще възстановят собствените си валути и ще бъдат облагодетелствани.
Малко вероятно е обаче да се случи нещо подобно, защото именно слабите страни най-много печелят от общата валута и ниските лихви на Европейската централна банка. Тези страни едва ли биха имали стабилна валута и ниски лихви, ако излязат от Еврозоната и възстановят собствените си валути.