Вярваме в екологичната перспектива на бизнеса

Господин Грънчаров, какви зелени кампании и инициативи за опазване на околната среда, насочени към служителите и гражданите, провежда "Карлсберг България"?
- "Карлсберг" е зелената компания. Не само нейният корпоративен цвят, но и нейните бизнес правила имат за цел да развият екологичната перспектива - както в собствената ни сфера на производство, така и в работата ни с външни партньори.
"Карлсберг България" вече има традиции в зеления процес на работа. Макар да е най-младата международна бирена компания у нас, тя е сертифицирана по ISO 14001 - Система за управление на защитата на околната среда, по ISO 9001 - Система за управление на качеството, и по ISO 22 000 - Система за управление безопасността на продуктите.
"Карлсберг България" публикува годишен екологичен доклад, от който сравнява данни от цикъла на пивопроизводство през изминалите пет години, от 2006 до 2010 г. включително. Неговата цел е да направи прозрачни основните показатели за екологичност в работата на компанията, които са свързани с потреблението на природните ресурси, с използваните материали и суровини, с емисиите и управлението на отпадъчни вещества.