Расте интересът към нестандартната реклама

Г-жо Димова, какви са наблюденията ви върху рекламния пазар в България през последните години? Какви промени се наблюдават?
- Няма да изненадам никого, ако кажа, че през последните няколко години нивото на инвестициите в реклама спадна значително. По наши изчисления към края на 2011 г. спрямо 2008 г. общият спад ще бъде над 45%, а за ТВ пазара - 32%. В годините, откакто bTV стана фактор на пазара, до 2008 г. се генерираше ежегоден ръст от средно 20%, като делът на отделните медии в микса на пазара беше сравнително стабилен, с голям превес на телевизията - от порядъка на 50%. В периода от 2009 г. насам не само рекламодателите започнаха да инвестират по-малко в реклама, но и съотношението между медиите много се промени. Тези, които спечелиха по-голям дял (с до 10% пункта през 2011 спрямо 2008 г.), бяха ясно и точно измеримите медии - телевизия и интернет.
Тези данни не означават, че рекламодателите са започнали да се задоволяват с по-ниска ефективност - точно обратното.