Грижим се за информацията  на нашите клиенти

Господин Стоилов, къде се намира българският бизнес по отношение на усвояването на облачни решения и по-конкретно на използването на ИТ като услуга?
- Едно изследване на компанията ЕМС показва, че 72% от бюджетите на фирмите, отделени за информационни технологии, се насочват към текущи разходи за поддръжка на системите. Това означава, че по-малко от една трета от средствата се инвестират в иновации. Много български компании вече прилагат облачни технологии. Това води до бързо и чувствително намаляване на техните разходи за поддръжка на съществуващата ИТ среда, както и до по-ефективно използване на хардуерните им ресурси. Първите стъпки в изграждането на облачни инфраструктури са свързани с консолидиране на информационните масиви и виртуализация на работната среда.

- Какво печели една компания, която инвестира в развитието на своята информационна структура в сегашната икономическа среда?
- През последните години българските компании насочиха своето внимание към технологични решения, които повишават ефективността и съществено намаляват оперативните разходи.