ПРОИЗВОДСТВОТО,  ЛЕВЪТ, НИЕ И СВЕТЪТ

Годината на развръзките
Няма оправдания защо през 2012 г. България да не се нареди
сред лидерите в ЕС по стабилност, инвестиции, износ,
растеж на икономиката и на работните места

2008 година беше годината на шока от финансовата криза, който се разля по целия свят. 2009 беше годината на илюзиите - масовата вяра в дефицитите и държавната намеса. 2010 - годината на заблудите, особено що се отнася до обещанията на Гърция и тяхното постоянно неизпълнение. По един доста неочакван начин 2011 г. се превърна в годината на осъзнаването за повечето страни в Европа. Дали след осъзнаването обаче идва годината на развръзката - 2012?

Външната среда
След две загубени години, в които заради липса на реформи кризата се разрази още повече, на гърците им бяха посочени ясни алтернативи - или правят реформи и получават помощ от Европа за по-бързо възстановяване, или биват изгонени и остават сами. Коалиционното правителство на страната ще продължи реформите до провеждането на изборите в началото на 2012 г.