В бъдеще всеки ще бъде програмен директор на своята телевизия

ВИКТОРИЯ МИТКОВА е на 34 години, финансист и юрист, тя е изпълнителен директор на медийната група Bulgaria On Air. Ръководи едноименния телевизионен канал, радио с национално излъчване, регионална телевизия, вестник и две списания. Член е на управителния съвет на АБРО и на консултативния съвет по магистратурата "Рекламен мениджмънт" към катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" в УНСС.

Госпожо Миткова, как се роди идеята за създаване на телевизия Bulgaria On Air?
- Просто на сериозната бизнес телевизия є дойде времето. Ще кажете - как така? Криза е, инвестициите са свити, а рекламният пазар е добил размера на шагренова кожа. Но това не е първата криза и, надявам се, никой няма да оспори желанието на всички да излезем от нея по-здрави, но и по-информирани.
Доколкото зная, и списание "Мениджър" е тръгнало по време на криза, нали? Има привиден парадокс в тази история. Вероятно когато небесата на икономиката са мрачни, някой трябва да пусне малко светлина.