Инвестиция в бъдещето

Често чуваме: "Кризата е пречистване и възможности". Много от българските производствени фирми се възползваха от тях. Наложи им се да преосмислят политиките си по човешки ресурси, продуктовите си гами, клиентите, от които получават поръчки. Това, че са по-малки и по-гъвкави и същевременно с щемпел за европейски произход, им дава преимущество при завоюването на нови пазари и позиции. Българските производители са предпочитани от западните големи фирми, които възобновяват поръчките си, защото предлагат разумни цени, качество и сходство в културата на общуване. Разбира се, не всички успяха - една част изчезнаха. Фирмите, които имат ръководители визионери обаче, видяха възможностите и инвестираха в технологично усъвършенстване. Превърнаха се в много важна част от икономиката, която увеличи износа на индустриална продукция. Днес българските машиностроителни фирми са с нови технологични възможности и с иновативни решения в отговор на актуални теми като зелено производство, енергийна ефективност, намаляване на емисиите на въглероден двуокис.
Фирма ЕРАТО е пример за това как предприемаческият дух успешно се е насочил към една екологична и безопасна алтернатива - производство на биомаса съоръжения. В стремежа за по-бързо достигане до пазара и скъсяване на пътя дотам е изключително важно да имаш надеждни средства за проектиране и управление на продуктовите данни.

ИНЖ. ТАТЕОС ТВАПАНЯН е ръководител развойна дейност на "Екотерм проект" ЕАД, част от  ЕРАТО АД. Създадена през 1989 г., фирмата е пионер в областта на оползотворяването на биомаса в България. ЕРАТО е първият производител в страната на топлотехнически съоръжения за изгаряне на дървесна биомаса под формата на пелети и сух калиброван чипс, както и на самите горива. През 2010 г. е регистрирана и собствена търговска марка GreenЕcoТherm, под която тези съоръжения се продават на европейските пазари.

Господин Твапанян, какво наложи внедряването на системата за управление на продуктовите данни (Product Data Management - PDM) в ЕРАТО?
- В края на 2009 г. ЕРАТО взе решение за цялостно обновяване и развитие на гамата от топлотехнически изделия, които предлага. Практиката обаче показа, че с нарастващия обем на документацията и разновидностите на произвежданите изделия все по-трудно се осъществява процесът по съхраняването на документацията, търсенето на данни, многократното им използване, проследяването на промените и други дейности, свързани с проектирането и внедряването в производство на новите изделия. Анализът на всичките тези проблеми доведе до единственото логично решение - внедряване на PDM система.

- Какви бяха критериите ви при изборa на PDM система, която да внедрите?

- За всички нас от екипа, занимаващ се с развойната дейност на ЕРАТО, е особено важно проектирането и изработването на прототипите на новите изделия да става във възможно най-кратки срокове. "Иновативни изделия, висока производителност, високо качество" - това е девизът, който се стараем да превърнем в синоним на нашата работа.
Ето защо имахме нужда от компютърна система, която ни предпазва от грешки и неправилни решения, подобрявайки работата в най-важните є аспекти - качество и бързина. След направения подробен анализ на фирмите, предлагащи PDM системи на нашия пазар, екипът от ЕРАТО единодушно избра продукта SolidWorks Enterprise PDM. Верни на политиката на ЕРАТО, че в моменти на криза трябва да се инвестира в иновации, през 2010 г. купихме модерната 3D компютърна система за конструиране и управление на данните. Основната тежест при избора на доставчика изиграха, освен доброто ценово предимство, пълната интеграция с използвания софтуер за тримерно моделиране SolidWorks, интегрирането с Windows Explorer, което осигурява лесна и интуитивна работа с продукта, и не на последно място доверието и изградените традиции при работата с внедряващия екип.

- Какви цели си поставихте преди внедряването на системата и постигнахте ли ги?

- С внедряването на SolidWorks Enterprise PDM ефективността на конструкторския екип се повиши значително. Създаването на библиотеки със стандартни елементи и възможността за многократно използване на утвърдени конструкции и детайли силно скъси времето за проектиране на новите изделия. Времето за търсенето на информация от 1-2 часа се редуцира до 1-2 мин. Качеството на производството и конструирането се повиши няколко пъти благодарение на бързото въвеждане на промените и прецизното им проследяване. Единната база с данни прави използването им лесно и гъвкаво на всички нива във фирмата. Ако е необходимо да обобщим, ефектът от внедряването на PDM е съкращаване на времето за внедряване на ново изделие в серийно производството с над 30%.
Опитът, който натрупахме при използването на SolidWorks Enterprise PDM в продължение на две години вече, показа, че решението да се купи точно тази система е било правилно.
В момента на тази софтуерна платформа се разработват всички биомаса топлотехнически съоръжения с търговската марка GreenЕcoТherm - собственост на ЕРАТО. Със задоволство бих искал да споделя, че повечето от разработките ни вече са в серийно производство и се продават успешно не само на българския, но и на европейските пазари, в страни като Италия, Франция, Гърция, Румъния и др. За да си равностоен в конкуренцията с водещите европейски производители на биомаса съоръжения, необходимо и задължително условие е да предложиш високотехнологично изделие. Ние можем да се похвалим с иновации в това отношение.
ЕРАТО е първият производител на съоръжения за биомаса в страната. Пелетните горелки от серията GP се разработват от
2002 г. и вече са факт четири генерации, всяка следваща по-иновативна от предходната. Всички модели от трето и четвърто поколение са конструирани с помощта на SolidWorks Enterprise PDM.
В заключение бих казал, че в лицето на фирма "ДиТра" намерихме един наистина добър партньор, с който вярвам, заедно вървим към следващите си успехи.   

"ДиТра" е CAD/CAM център на софтуерната компания "ТехноЛогика" с над 20-годишно присъствие на българския пазар. Мисията на "ДиТра" е да осигури средства и услуги за оптимално използване на информационни технологии при проектирането и производството на изделия - започвайки от системи за компютърно-подпомогнато проектиране и производство (CAD/CAM системи), през услуги за анализ на проектираните изделия и бързо прототипиране, стигайки дори до осигуряване на квалифицирани кадри за предприятията. Инициираната и реализирана от "ДиТра" програма "Инженерното образование - солидно и работещо" качествено промени нивото на преподаване в областта на "Автоматизация на инженерния труд" в техническите университети в България. Чрез нея стотици български индустриални фирми получиха свеж ресурс от квалифицирани кадри. Екипът на "ДиТра" подпомага индустриалните фирми в най-важното, което повишава тяхната конкурентоспособност и печалба - използването и реализацията на технологиите, материализирани в по-качествени и по-изгодни изделия, рационализацията на инженерния труд, осигуряваща гъвкавост, унификация и многоизползваемост на проектираните изделия.
Повече информация за SolidWorks Enterpise PDM
може да получите на адрес: www.ditra.bg/epdm