Отново е време  за инвестиции в ИТ

Светът, в който живеем, се променя изключително динамично. Това ни кара всекидневно да се питаме къде е мястото ни, как утре да живеем по-добре и какви перспективи ще завещаем на децата си. В условията на глобална конкуренция няма човек, компания или държава, които да имат запазено място под слънцето. В контекста на това глобално разместване на пластовете българският бизнес има рядката възможност да си извоюва нови позиции в световното разпределение на труда.
През второто десетилетие на 21. век дългосрочната конкурентоспособност на всеки икономически субект зависи от един-единствен универсален ресурс - знанието.
Това, което превръща знанието в икономически растеж, наред с качествения човешки капитал, са иновациите и съвременните информационни и телекомуникационни технологии (ИКТ). Казано по друг начин, на света просто не съществува икономическа дейност, която може да бъде трайно конкурентоспособна без използването на съвременни информационни и телекомуникационни технологии. Точно затова темата за техния икономически потенциал продължава да бъде изключително актуална за българската икономика, която в момента преминава през фаза на дълбоко преструктуриране.