Софтуерът и правилните решения

През последните години българският бизнес бе изключително активен в обновяването на своята информационна инфраструктура, като при това акцентът отдавна не е върху оборудването с компютри, офис техника и високоскоростен интернет. Много компании със среден или по-голям размер вече въведоха различен софтуер за управление на бизнеса. Общото мнение на доставчици и аналитици е, че българският бизнес осъзнава ползите, които може да извлече от внедряването на такива системи. Показателен факт е, че пазарът за управленски информационни системи в България остана относително стабилен и отбеляза растеж дори през тежката за много браншове 2009 г. В коментар към едно свое проучване аналитиците от Gartner коментират, че световната криза е довела до сериозен ръст в интереса към софтуера за бизнес анализи в глобален мащаб. Причината за този феномен според Gartner е, че тези системи отговарят на основните въпроси, задавани от мениджърите в несигурна икономическа среда. Съответно те помагат за вземането на навременни и добре информирани решения във всекидневието на бизнеса и в крайна сметка допринасят за увеличаване на ефективността на бизнес процесите и за откриването на нови източници на растеж.