Красен Кюркчиев:  Трябват ни увереност и по-реален поглед

КРАСЕН КЮРКЧИЕВ е роден през 1965 г. в Смядово. Завършил е математическа гимназия и Лесотехническия университет в София. Председател на съвета на директорите на "Фикосота холдинг" и член на съвета на директорите на "Итал Фууд индъстри".

Господин Кюркчиев, как българският бизнес може да допринесе за изграждането на положителен образ на страната в чужбина?
- Както бизнесът допринася за образа на Америка в чужбина. Америка е позната преди всичко от филмите, които Холивуд разпространява - това е бизнес, не е образователна програма. Една индустрия всъщност може да направи една държава много популярна. Разбира се, не е само това. Колко различни държави се отъждествяват с това, което произвеждат - Германия с инженеринговите дейности, например производството на коли; Италия - с мода; Франция - с вино и храна. Всичко това е бизнес. И като се замислим, ние май повече знаем за тези европейски страни благодарение на техните индустрии, а не толкова на тяхната култура.