БЪЛГАРИЯ ПО НОВ НАЧИН

Две години са само част от секундата в историята на една нация. Но понякога могат да се окажат безвъзвратно изгубено време, ако не са осмислени в полезно израстване. Приблизително част от секундата е изминала от февруари 2010 г., когато сп. "Мениджър" стартира рубриката си "Образът на България по света". Тогава започнахме разговор за една от малкото наистина непреходни стойности в ценностната система на всяко общество - неговата идентификация пред света. Оказа се, че имаме много съмишленици, които се вълнуват искрено от тази тема, имат какво да споделят, имат нужда от публична територия, където да го направят. Имат полезни и смислени идеи, които да работят за издигането на имиджа на страната. Така стигнахме до момента, в който трябваше да съберем на едно място и обобщим най-важните от тях. Роди се първото издание на националния форум "Образът на България по света", което се проведе през март миналата година в специален влак по пътя от София до Пловдив.