Лиляна Павлова: Бизнесът ще има решаващ глас  в регионалното развитие на България

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА е министър на регионалното развитие и благоустройството от септември
2011 г. Преди това, от съставянето на правителството на ГЕРБ, бе заместник-министър в същото ведомство. Доктор по икономика, има магистърска степен по публична администрация и европейска интеграция от ВСУ "Черноризец Храбър". Завършила е международни икономически отношения в УНСС. Владее английски и руски. Омъжена, с едно дете.

Госпожо Павлова, в началото на годината излезе първият подробен и всеобхватен социално-икономически анализ на страната. Какво показва той, каква е картината в момента?
- Тя е ясно онагледена в една карта, изготвена на светофарен принцип, в който отделните региони са обозначени в зелено, жълто и червено според сборната оценка на състоянието им към момента по изследваните 111 показателя. Съответно районите в зелено са най-развити, те са полюсите на растеж на икономиката, а тези в червено са изоставащите, под средното за страната ниво на развитие. За съжаление те са преобладаващите. На основата на този "светофар" в момента вече се прави детайлен анализ какъв точно е потенциалът на всеки от регионите и в какво трябва да се инвестира, за да се подобри.