Още живот за реакторите в Козлодуй

Максималното удължаване на живота и модернизацията на двата блока в АЕЦ "Козлодуй" до 2037 и 2039 г. дава ценната възможност България да спести огромни разходи

Проектът АЕЦ "Белене" вероятно е най-важното стратегическо решение, което правителството на ГЕРБ взема през целия си мандат. По значимост то стои непосредствено след членството в НАТО и ЕС, но като последствие би могло да им съперничи. Максималното удължаване на живота и модернизацията на двата блока в АЕЦ "Козлодуй" до 2037 и 2039 г. дава ценната възможност България да спести огромните разходи по АЕЦ "Белене".
В момента в света има няколко проекта за ядрени реактори, чието строителство е в етап, който прави сделка с препродажба на първия реактор на АЕЦ "Белене" потенциално възможна и при определени условия дори атрактивна. При всички случаи сумата на възможни и вероятни загуби от прекратяване на АЕЦ "Белене" не се измерва с милиарди, нито е в горната граница на стотиците милиони. "Твърдият тон" от Москва е за вътрешна консумация, вероятно и за да окуражи и българските привърженици, но няма особен шанс.