Има редица изследвания и класации, които да ни ориентират в успеваемостта на българското образование. За съжаление резултатите никак не са обнадеждаващи, тъй като през последните 15 години българските училища и университети се провалят в усилията си да предоставят качествено образование на повечето завършващи. Разбира се, изключения има и винаги ще са налице добри примери, но общите ефекти са обезкуражаващи.
Избрани факти
l България е страната в Европа с най-нисък процент на учащите се - за 2009 г. само 17,4% от населението е записано в детска градина, училище или университет. Най-високо е участието в образователната система в Исландия (31,2%), Белгия (26,6%), Норвегия и Финландия (26,1%), Турция и Дания (25,6%). Основното обяснение за България е застаряването на населението и по-ниският ръст на раждаемост.
l България заедно с Малта и Румъния е страната с най-ниско участие на младите хора в образованието след прехвърляне на 16-годишна възраст - през 2009 г. по-малко от 80%.