ВАСКО РАЙЧЕВ В КРИЗА  СЕ ПРАВЯТ РЕФОРМИ, ПАЗАРЪТ ЗАДЪЛЖАВА

ВАСКО РАЙЧЕВ е председател на консултантската и одиторска фирма "Делойт", неин основател в България (1992) и дългогодишен съдружник в "Делойт" - Централна Европа. Последователно e заемал позициите на съдружник, отговорен за управлението на риска и защита на репутацията за Централна Европа, управляващ съдружник за България и Македония и съдружник, отговорен за одиторските услуги. Ръководил е изпълнението на стотици одити на финансови институции, предприятия от транспорта, телекомуникациите и публичния сектор и е бил водещ експерт в проекти за приватизация, придобивания, преструктуриране и оздравяване на крупни предприятия в България и други страни в Централна Европа. Преди присъединяването му към "Делойт" е бил главен счетоводител и финансов директор на БДЖ. Заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

В едно ваше интервю казвате, че кризата е предизвикана от поевтиняването на парите. Каква е цената на парите в момента?
- Това е част от моята фундаментална позиция за ролята на пазара. Аз съм силен привърженик на свободния пазар и съм убеден, че проблемите, които изпитва глобалната икономика, произтичат от прекалена регулация.