Държавата и лихвите

Лихвата не е нищо друго освен цената на парите в една икономика. Както всяка цена, тя се подчинява на икономическите закони и не се подчинява на политически натиск, особено ако той противоречи на икономическата логика. В това отношение лихвата не се отличава от други променливи в икономиката. Влияние все пак може да се окаже, но не чрез пожелания, а чрез реални реформи.

Силата на спестяването
Ако в една страна има обилно количество местни спестявания, то най-вероятно лихвите ще са по-ниски. Това е съвсем логично, тъй като наличието на големи спестявания означава, че в страната има повече от достатъчно ресурси за финансиране на инвестиционните проекти. Толкова много свободен паричен ресурс води до по-ниски лихви. Разбира се, вярно е и обратното - когато няма достатъчно спестявания и финансовите ресурси са оскъдни, се стига до ситуация, в която лихвите се увеличават - както по депозитите, така и по кредитите.
В България традиционно нямаме голяма норма на спестявания - дълги години спестяванията са по-ниски от инвестициите (разликата се финансираше от чужбина).