Варианти за дълга

Наближаващият падеж на облигациите, които страната ни емитира през 2002 г., за да замени част от т.нар. брейди облигации, предизвика широк обществен интерес. Търсят се най-подходящите източници на средства за това задължение, както и за годишния дефицит по бюджет 2012 г. Става въпрос за общо 3 млрд. лв. Вероятно всички участници в обществената дискусия искрено желаят да предложат най-доброто за българските условия. Някои от тях с оглед на политическата си ангажираност не са напълно безпристрастни и неутрални. Има и такива, при които желанието да се намери добро решение е искрено, но то е далеч по-голямо от действителното познаване на проблема.
Бюджетните дефицити обичайно се покриват чрез облигационни заеми, емитирани вътре в страната или на външни пазари. В учебниците подробно са описани плюсовете и минусите на двата вида финансиране. Нека припомня, че бюджетните дефицити за последните три години бяха покрити основно за сметка на натрупаните излишъци в т.нар. фискален резерв. Предимството на емисии на облигации за вътрешния пазар е в това, че "дължим на самите себе си", ако използваме определението на Ричард Мъсгрейв*.