Маркетинг разузнаване

Не, този текст не е пародия на Джеймс Бонд! Този текст стъпва на тезата, че на всички пазари се води война. А в състояние на война добиването и анализът на информация за противника или конкурента и опазването на собствените планове е това, което решава важните битки. За разлика от обикновените войни, пазарните никога не свършват; на загиналите никога не издигат паметници, а победителите рядко пишат мемоари, които да са валидни и поучителни, за някакъв безвъзвратно отминал момент.
Апропо, за начало на съвременния индустриален и пазарен шпионаж се смятат действията на йезуитския свещеник Франсоа Ксавие д'Антреко, който мисионерства в Китай. В периода 1712-1722 г. той успява да събере значителна информация за производството на порцелан и да я предаде в Европа. Теории на конспирациите в пазарната война съществуват и са не по-малко вълнуващи от всички останали. Но опитните маркетолози знаят, че най-добрият начин да се предвиждат действията на конкурентите е, като се открие тяхната систематичност.