Вторият живот на марката

Дали да възродим една марка, или да създадем нова е дилема, пред която се е изправял не един мениджърски екип. Правилното решение изисква сериозен и точен анализ какъв е капиталът на бранда, с какви средства, време и ресурси бихме могли да го стабилизираме, както и какви са инвестициите, необходими за лансиране на нова марка. Подобни въпроси най-често си задават фирми, които управляват няколко бранда и ефективната работа с всеки от тях рефлектира върху целия бизнес. Инвестициите в нова марка са огромни, понякога говорим за милиони левове; времето, необходимо, за да усетим резултата, е минимум година-две, да не говорим за рисковете, които съпровождат всяко такова решение. Затова възраждането на марката в повечето случаи е по-ефективната и печеливша стратегия.

Залезът
Основният сигнал, че марката залязва, е системният спад в продажбите. Разбира се, трябва да сме наясно защо се случва това - може да е заради конкуренцията, може заради сезонни специфики. Когато обаче продажбите намаляват системно, трябва да приемем това като червена лампа за сериозни проблеми с продукта.