Човекът до шефа

Кой стои най-близо до шефа? В някои фирми това е секретарката, в други - финансовият директор, в трети - ръководителят на маркетинга. Макар че съвсем логично е това да бъде мениджърът бизнес развитие.
Не знам задавали ли сте си въпроса защо на собственика или на изпълнителния директор му трябва точно такъв човек. Нали те са лидерите и визионерите, те определят стратегията и посоката. Но точно тук много компании се провалят - имат страхотни идеи и слаба реализация. Добрият мениджър бизнес развитие не би позволил това да се случи.
В българските компании той е сравнително най-новата фигура - появи се доста след търговския и финансовия директор, по-късно и от шефа на маркетинга. Неговата работа е относително близо до тази на изпълнителния директор, всъщност по някакъв начин я развива в конкретни направления. Гранична е с маркетинг мениджъра, доколкото всяко усилие в бизнеса е свързано с продажби и пазар. Но все пак става дума за една много различна и специфична дейност.