Мениджър  за първи път

Бъдете открити с хората и ги уважавайте
Сopy&paste функцията може да работи добре в компютърните програми, но не е приложима при управлението на екипи

Валентина Диканска
управител на BASF България

Станах мениджър за първи път не по стандартния начин - работиш много и усърдно, докато един ден началниците ти те забележат и решат да ти гласуват по-голямо доверие. След университета започнах работа в Министерството на финансите, като в първите години се развивах като експерт. Като натрупах известни познания и опит и овладях някои от "тънкостите на занаята", разбрах, че извършвам една твърде рутинна работа. Тя по никакъв начин не ме мотивираше и не ме караше да остана за дълго. Вече се бях докоснала до големия бизнес, работата ми беше свързана с регулярни срещи с висшия мениджмънт на най-големите ни индустриални предприятия. Дадох си сметка, че мястото ми е там, където е истинският и динамичен живот.
Така се оказах на интервю за мениджърска позиция без капка мениджърски опит.