Гари Кърни
Гари Кърни

Господин Кърни, какво означава понятието "социален бизнес" и защо е актуално през 2012 г.?
- Една компания е "социален бизнес", когато всеки отдел в компанията - от HR до маркетинга, разработката на продукти, продажбите и работата с клиентите - използва социални мрежи, така както използва всеки друг инструмент или канал, за да си свърши работата. Социалният бизнес интегрира средствата за социална комуникация в своите традиционни бизнес процеси, за да промени фундаментално начина, по който работи и създава стойност. Той използва социалните софтуерни технологии, за да комуникира със своите поделения и с богата екосистема от клиенти, бизнес партньори и служители.
Социален бизнес не означава компания, която има Facebook страница и акаунт в Twitter. В IBM разглеждаме социалния бизнес като понятие, което е много по-широко от използването на социални технологии в една организация. Социалният бизнес изисква откриване, сътрудничество и споделяне, при това в среда, която поощрява прозрачността.
Днес, през 2012 г., организациите осъзнават, че социалният аспект не може да бъде пренебрегван. Те бързо научават, че с превръщането си в "социален бизнес" могат да задълбочат отношенията си с клиентите, по-бързо да генерират нови идеи, да идентифицират експертни познания, да осигурят по-ефективна работна сила и в крайна сметка да подобрят финансовите си резултати.

- Какви са ползите от използването на социален софтуер за съвместна работа?
- Чрез въвеждането на социални бизнес технологии компаниите трансформират своите бизнес процеси, като изградят силни взаимоотношения сред своите служители, клиенти и бизнес партньори и като вземат по-добри и по-бързи решения. Софтуерни средства като IBM Connections позволяват на организациите да достигат своите колеги, бизнес партньори и клиенти дори в най-отдалечените кътчета на света, като работят и комуникират по-ефективно с тях. Тези инструменти запълват празнината между ръководството на организацията и служителите, създавайки бизнес култура на споделяне, прозрачност и доверие. По този начин идеите и експертните познания протичат естествено през предприятието, създавайки възможности за разработка на нови продукти, навлизане на нови пазари и вземане на по-бързи и по-умни бизнес решения. Така социалният бизнес променя изцяло организациите към по-добро.

- Какви са водещите тенденции в социалните бизнес решения?
- Водеща тенденция в социалните технологии през 2012 г. е анализът на данни. В днешната силно свързана глобална бизнес среда начинът, по който хората комуникират, откриват и споделят информация и работят съвместно, се промени драматично през последните години. Въпреки тези промени обаче познаването на клиентите остава водещ приоритет за всички бизнес организации. Според едно проучване на IBM от 2010 г., проведено сред 1500 изпълнителни директори, 95% от най-добре представящите се в световен мащаб компании заявяват, че грижата за клиента е ключова за постигането на техните бизнес цели. Ефективно средство в тази насока е анализът на социалните данни.
Един ефективен социален бизнес не може да съществува без наличието на силен комплект от аналитични ресурси и "ноу-хау" зад кулисите. Социалният бизнес предполага не само съвместна работа, а и прилагането на социални технологии към бизнес процесите, за да бъде радикално подобрен начинът, по който функционира организацията. В информацията, генерирана от социалните мрежи, се крият големи неизползвани възможности. 80% от тези данни са неструктурирани и обикновено са във формата на онлайн разговори между потребителите. Това представлява предизвикателство за организациите, които се опитват да научат нещо от тази информация и да вземат съответните решения. Със средствата за социален анализ компаниите могат да "разчетат" тези данни и така да отключат един ценен актив. По този начин може да свържете ключовите данни чрез сканиране на данни от социалните мрежи (както вътре, така и извън организацията).
Социалният анализ има водеща роля в много ключови области на бизнеса, включително в маркетинга. Средствата за социален анализ могат да осигурят изводи за поведението на потребителите. Освен това те могат да помогнат на организациите да персонализират онлайн средата за всеки клиент, да създадат "многоканална" среда и да докажат полезността на социалните медии като маркетингов инструмент. Анализът на социални данни осигурява на организациите по-добро разбиране за техните потребители, за да вземат решение, насочено към постигането на възможно най-добрите бизнес резултати. По този начин можете да вникнете в неща като цялостното отношение към вашия бранд, предпочитанията и решенията за покупка на потребителите. Това познание дава добра основа за вземането на интелигентни бизнес решения.
IBM е лидер както в социалния бизнес, така и в анализа на социални данни. Това поставя компанията в добра позиция да помогне на клиентите си да се превърнат в социален бизнес. IDC посочи IBM като водеща компания (по приходи) в социалните софтуерни платформи за две поредни години (2010 и 2011). Клиенти от цял свят приложиха софтуер на компанията, за да работят по-умно, да бъдат по-динамични и да стимулират иновациите чрез изграждането на общности, блогове и т.н. В същото време като най-големия потребител на социални технологии IBM сама по себе си представлява пример за трансформация в социален бизнес. Затова можем да осигурим на нашите клиенти експертен опит "от първа ръка" за нашия преход към социален бизнес.

- Как една компания може да се превърне в социален бизнес?
- Може би най-трудната част от превръщането в социален бизнес е началото на пътя. Създаването на дневен ред трябва да бъде първата стъпка. За да бъде успешна в социалния бизнес, една организация трябва да създаде свой собствен план за социален бизнес, в който е засегната бизнес културата на организацията, доверието между мениджмънта и служителите, управлението на риска, измерването на резултатите и т.н. Освен това организациите трябва да разберат, че въвеждането на социалния бизнес не се отнася само до технологиите. Всъщност най-голямата пречка е културата. Трудно е да се промени човешкото поведение на работа. Подобна промяна изисква всички служители, независимо от своята функция, ниво или местоположение, да започнат да променят начина, по който вършат работата си. В днешната конкурентна бизнес среда един успешен социален бизнес трябва да комбинира използването на социални технологии с бизнес култура, която стимулира прозрачността, доверието и споделянето на информация сред персонала. Твърде често организациите имат нужда от упътване при създаването на социална политика и управление, при отглеждането на култура на сътрудничество и при свързването на социалните бизнес дейности с бизнес процесите. Социалната култура, комбинирана със социални технологии, които трансформират бизнес процесите, могат да помогнат на организациите да изградят по-силни отношения сред своите служители, клиенти и бизнес партньори.