Предизборни изкушения

През изминалия месец две решения разкриха какъв е по традиция маниерът на държавно управление в икономиката. Става дума за спирането на АЕЦ "Белене" и за използването на т.нар. Сребърен фонд. Едното решение е правилно, а другото - не. Но между тях има много общо:
- Те бяха взети под натиска на обстоятелствата, когато няма или почти няма ползотворни алтернативи, а вредите са почти напълно изконсумирани;
- Непосредствените причини, които ги предизвикаха (липсата на необходимост от АЕЦ "Белене" и изразходването на фискалните резерви в навечерието на плащания по външния дълг), бяха добре и отдавна известни. Но и в двете области се правеше обратното на онова, което е разумно.
Политиката вече навлиза в цикъла на следващите парламентарни избори и е късно за съществена промяна в начина на работа на правителството. Тук обаче ще се опитам да изброя онова, което ми се струва възможно в различни икономически области, без претенция за изчерпателност.

Енергетика
Двете алтернативи на "Белене" - нов блок в АЕЦ "Козлодуй" и нова паро-газова централа - са също толкова необосновани стопански начинания, колкото и "Белене", макар и да са вероятно по-малко вредни.