Завой в икономиката

Кой е големият завой в икономическата политика на България? Подобен въпрос звучи почти предизборно. Та нали именно различните партии би следвало да предлагат алтернативни политики за икономическо регулиране? Вероятно ще получим отговори съвсем скоро, когато кандидатите да управляват заявят намеренията и идеите си. Ролята на икономиста е да посочи ефектите и недостатъците на съществуващото, да предугади какви ще са предизвикателствата на бъдещето и да предложи промяна.
Какво обаче се случва през последните години с българската икономика в резултат на действието или бездействието на правителството? Като начало преживяхме изключително тежък външен шок в резултат на глобалната криза. Върху тези външни въздействия вътрешната политика има минимален, ако не и нулев ефект. Ако върнем времето още малко назад обаче, това ни дава основания да отчетем, че част от икономическата активност за последните няколко години до 2008 г. е била стимулирана от свръхочаквания за имотните пазари и надоптимална кредитна експанзия. Първият урок следователно трябва да бъде, че тези времена няма скоро да се върнат.