Атрактивни имоти на "Лукойл" се предлагат  на инвестиционен търг

ДОБРОМИР ГАНЕВ е магистър по икономика. Той е създател и управител на компаниите GVA Sollers Solutions, партньор на GVA Worldwide, и "Форос" - Национална компания недвижими имоти. Има дългогодишен опит и позиции в бранша на недвижимите имоти и консултантските услуги в България.

Господин Ганев, на 7 юни 2012 г. GVA Sollers Solutions организира инвестиционен търг, на който ще предложи за продажба 4 непроизводствени актива на "Лукойл Нефтохим Бургас" в
гр. Бургас и региона. Кое наклони везните във ваша полза при избора на посредник?

- GVA Sollers Solutions беше избран за ексклузивен консултант по реализацията на обявените активи на "Лукойл Нефтохим Бургас" след конкурс, продължил близо година. Той се проведе в две фази. Изготвихме прединвестиционен анализ за възможностите за развитие на всеки актив и оценка на портфейла. Това изискваше сериозно проучване на цялостната икономическа обстановка, на пазара, на характеристиките на всеки имот. Подготвихме SWOT анализи, експертни пазарни оценки, анализ на приложимост, определихме таргет групи и създадохме маркетинг стратегия. Получихме доверието на "Лукойл Нефтохим Бургас" благодарение на опита и знанията на екипа на GVA на международния и местния пазар.

- Кое е особеното в метода за продажбата на 4-те актива на "Лукойл Нефтохим Бургас"?

- Методът за продажба, избран по наша препоръка, е открит търг с тайно наддаване. Неговата основна цел е да съкрати времето за реализация на активите от момента на предварителните преговори до финалното приключване на сделката. Друго преимущество е, че дава възможност за постигане на по-справедлива пазарна цена.

- Как изглеждат в представите ви бъдещите собственици на балнеоцентъра с хотелска част в бургаската вилна зона Минерални бани, на жилищната сграда в Бургас, почивната станция в с. Тополица и къщата в гр. Черноморец?

- Съгласно изготвения от GVA Sollers Solutions анализ са очертани индивидуални таргет групи за всеки от имотите. За жилищната сграда в жк "Изгрев" в Бургас това са спекуланти на пазара на имоти в страната, строителни компании, инвестиционни фондове и пр. За профилакториума в Бургаски минерални бани - български и чуждестранни болнични заведения, пенсионни фондове, оператори на балнеообекти в страната и чужбина и др. Интерес към почивната станция в с. Тополица очакваме от страна на пряко заинтересовани от хижарска дейност лица от региона, които да развият и разработят потенциала на локацията и да добавят допълнителни атракции и услуги в предлагането - например конен спорт, вело АТВ туризъм, ловен туризъм и др. Последният актив е жилищна сграда - къща в Черноморец. Предвид доброто състояние на имота считаме, че той би се радвал на интерес както от страна на български, така и от чуждестранни клиенти.

- Има ли конкретни изисквания към инвеститорите, които ще могат да наддават на търга?

- Всяко физическо или юридическо лице, което има интерес да придобие някой от четирите актива, може да се включи в търга. За целта е необходимо подробно запознаване с тръжната документация, подаване на заявление за участие и внасяне на 10-процентен депозит.

- Оптимист или песимист сте за успеха на търга предвид състоянието на пазара на имоти?

- Предвид потенциала на активите и изготвения прединвестиционен анализ считаме, че обявените първоначални цени са справедливи. Според нас най-атрактивните имоти в портфейла са жилищната сграда в жк "Изгрев" и профилакториумът в Бургаски минерални бани, но благодарение на дисконтираните първоначални стойности очакваме другите два актива също да намерят своите клиенти.