Бизнесът с автомобили

Автомобилът отдавна не е лукс, а възможност за всеки. И въпреки това през годините цените на новите модели постоянно нарастват. Това прави колите всъщност по-недостъпни, особено във времена, в които покупателната способност на частните домакинства намалява. И въпреки това продажбите на нови автомобили стагнират доста по-слабо, отколкото може да си представите. Причината за това са фирмените покупки, сделките с повече бройки и търсенето от институционални клиенти.
Пазарът на автомобили през 2012 г. ще бъде доминиран от сделки за целите на бизнеса. Свиващото се частно потребление не може да бъде изцяло компенсирано от по-здравото и по-слабо засегнато търсене от страна на фирмите. В зависимост от икономическата конюнктура ще забележите и съответното развитие на тези сделки. Докато в Южна и Източна Европа това са практически единствените сделки на пазара, които не променят общата песимистична картина, в държави като Германия "флотните" продажби са показател за все повечето възстановяващи се компании и носител на реален ръст на пазара за нови коли.