Кого слушат инвеститорите

Представете си, че се готвите за бизнес посещение в друга държава и дори да инвестирате в нея. Откъде може да намерите достоверна и пълна информация за нейната икономика? Може би част от продукцията ви се продава там и желаете да следите каква е конюнктурата. Може би имате среща с контрагенти от други страни и искате да сте информирани за техните икономики. Със следващите редове ще фокусирам вниманието ви върху няколко източника, които ще ви бъдат полезни в такава ситуация. Освен това са безплатни и достъпни по интернет*.

Бизнес среда и регулации
Най-пълният източник на такава информация е базата данни Doing Business, поддържана от Световната банка (и стартирана от Симеон Дянков). Всяка година банката публикува рейтинги на държавите по десет индикатора, включително за това колко е лесно да се стартира бизнес или да се регистрира недвижимо имущество, дали се прилага законът и други. Различните числа са обобщени в един индикатор, който се нарича Ease of doing businesses и дава обща оценка за бизнес средата.