Новите говорители на фирмата

Tемата за това кой озвучава едно или друго послание не е еднозначна. Мненията по този въпрос могат да бъдат много и точно толкова много ще бъдат аргументите "за" и "против" различните виждания.
Интелигентният читател не би повярвал, ако някой му каже: Това е формулата и толкоз! Или ето тук един универсален painkiller*. Едва ли едно лекарство може да помогне на всяка болка. Та и по нашата тема така стоят нещата.
Историята познава доста начини за разпространяване на информация:
- глашатай, който след шумно привличане на вниманието оповестява нещо важно насред площада;
- вестоносец, който пресича планини и полета, за да подаде свитък с послания;
- официален и добре подготвен говорител, който говори правилно, има нужното обаяние и носи вярното присъствие;
- тесният специалист, който познава всичко в дълбочина, така че понякога може и да не разбираме, но ни звучи "научно";
или пък направо
- шефът, който със сигурност знае да носи отговорност или поне така трябва.