Заплатите на големите шефове остават гореща тема поради факта, че разликата между нивата на топмениджърското заплащане и тези на подчинените им (дори второ или трето йерархично стъпало) се измерва понякога с десетки пъти. Годишният пакет на ръководителите далеч не се свежда до фиксираната заплата, което затруднява измерването на общото равнище. В редица случаи заплатата може да е само 30-50% от общия пакет. Бонуси, опции, мениджърски проценти, мерки за задържане и най-различни видове придобивки прибавят значителна стойност над основната заплата.
Новите икономически условия дадоха своето отражение не само върху общия размер на възнагражденията, те засегнаха сериозно съотношението между различните компоненти в мениджърския пакет. Докато преди три години в България се намираха годишни фиксирани брутни заплати над 150 хил. евро, сега това е доста трудно постижимо. В момента основните заплати се движат основно между 60 хил. и 120 хил. евро преди данъци за най-високото йерархично ниво. Изключения правят много големи компании, такива с високи печалби, някои сектори и избрани позиции, заемани от чужди граждани.