Делян Добрев: Икономиката преодоля кризата

ДЕЛЯН ДОБРЕВ е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 21 март 2012 г. Преди това бе заместник-министър и депутат в 41. Народно събрание и заместник-председател на парламентарната комисия по икономика. Има бакалавърска степен по икономика от Университета в Уеслиан, САЩ, и специализация по счетоводство и финанси от Лондонското училище по икономика и политически науки.

Господин Добрев, как се справя българската икономика с кризата?
- Българската икономика формално вече е преодоляла кризата. През 2011 г. страната ни отбелязва икономически растеж от 1,7%, но за да почувстваме възстановяването, ни трябва устойчив ръст над 3%. Затова насочваме всички усилия както към привличането на инвестиции, така и към подпомагане развитието на малкия и средния бизнес. Основен инструмент в тази посока е оперативна програма "Конкурентоспособност". Работим активно, за да ускорим процеса на усвояване на наличните 1,160 млрд. евро. Обединихме управляващия орган и междинното звено по програмата, за да оптимизираме процеса и да ускорим плащанията към бенефициентите, създадохме фондове за рискови инвестиции в рамките на инструмента JEREMIE, предвиждаме и нисколихвени кредити за бизнеса.