Европа вече е друга

За да бъде добре разбрана, кризата на Европейския съюз трябва да бъде осмислена на три основни нива - финанси, институции, идентичност. Преди всичко Европа се сблъсква с криза на публичните финанси. За да функционира Еврозоната при запазване на фискалния суверенитет на страните членки, е необходимо националните правителства да се придържат към договорени ограничения на бюджетния дефицит и публичния си дълг. След като Пактът за стабилност, регламентиращ тези ограничения, бе разрушен от растящите дефицити и публичните дългове на Южна Европа и Ирландия, под натиска на Берлин и Париж бе договорен т.нар. Фискален пакт - предвиждащ много по-конкретни ограничения на разходите и централизиран контрол от страна на Брюксел върху националния фиск на страните членки. След избора на Франсоа Оланд за президент на Франция параметрите на този пакт отново са предмет на договаряне.
Достатъчно ли е да се наложат нови финансови правила на поведение върху националните столици, за да се преодолее кризата? Едва ли.