Нашето послание: Бъдещето на България е светло

Нещо необичайно се случи в слънчевия 9 май тази година. Площадите се оживиха от детски оркестри. Хиляди минувачи спряха и се заслушаха. Местни хора се стекоха в центровете. За момент се
почувствахме горди. Малко повече европейци и изпълнени с оптимизъм за бъдещето. Причината бе, че общо 1210 деца в 25 града и едно село, разположени на стотици километри един от друг на картата на България, засвириха "Ода на радостта" на площадите точно в 12 часа на обяд. Поводът бе Денят на Европа.
Инициативата е уникална по рода си. Организира я сп. "Мениджър" с подкрепата на Информационното бюро на Европейския парламент у нас. Към нея се присъединиха десетките общини с готовност и ентусиазъм. От сърце им благодарим! С нашите общи усилия и таланта на децата ние показахме на Европа, че България не е само гетата и Могилино. Тя е много повече от това. Защото бъдещето е в ръцете на прекрасните є деца.